Magnus Manske
Nefertiti

Vad hände med drottning Nefertiti?

Nefertiti var en av Egyptens mäktigaste personer när hon plötsligt försvann spårlöst omkring 1340 f.Kr. – och lämnade historikerna med huvudet fullt av teorier om den gåtfulla drottningens öde.

Få historiska personer i det forntida Egypten har lämnat efter sig ett lika stort eftermäle som drottning Nefertiti.

Hon var känd för sin skönhet och sitt politiska kunnande och stod sida vid sida med sin make, farao Akhenaton, under en av de mest händelserika perioderna i Egyptens historia på 1400-talet före Kristus.

Tillsammans med Akhenaton grundade hon historiens första monoteistiska religion och ledde ett blomstrande imperium – tills hon under det tolfte året av Akhenatons regeringstid plötsligt försvann spårlöst från egyptiernas vanligtvis noggranna historiska register.

Vad som hände med Nefertiti har länge varit föremål för heta debatter bland historiker och egyptologer.

Tidigare har experter teoretiserat att den ikoniska drottningen av okända skäl kan ha fallit i onåd hos Akhenaton, som sedan förvisade henne från hovet.

En annan teori har varit att Nefertiti helt enkelt dog – antingen av naturliga orsaker, skador eller i någon av dåtidens pestepidemier.

Nefertiti

Nefertiti är känd för sin skönhet och sin elegans, men hon spelade även en stor politisk roll i Egyptens historia.

© Magnus Manske

Tog Nefertiti ett nytt namn?

En tredje teori, som har blivit mer populär på senare år, är att Nefertiti helt enkelt bytte namn och styrde på egen hand efter Akhenatons död.

Denna teori bygger delvis på en inskription som hittades år 2012 och som antyder att Nefertiti kan vara samma person som Neferneferuaten – en tidigare oidentifierad kvinnlig farao som tog över efter Akhenaton.

Teorin stärks ytterligare av det faktum att Nefertiti på flera arkeologiska fyndplatser avbildas som en farao– till exempel när hon färdas i en stridsvagn eller tillber solguden Aton.

Men trots alla teorier saknar historikerna fortfarande den avgörande pusselbiten om Nefertiti, och hennes slutliga öde är fortfarande höljt i dunkel.