Getty Images & Hulton Archive

Tutankhamuns grav avslöjar faraons största hemligheter

Sedan man upptäckte Tutankhamuns grav har gåtorna kring den unge faraon radat upp sig. Under senare år har forskarna lyckats besvara de viktigaste frågorna och nu kan de rekonstruera kungens liv, död och begravning.

Varför var graven orörd?

Den 17 februari 1923 tog sig Howard Carter genom den igenmurade ingången till själva gravkammaren där Tutankhamuns stensarkofag stod.

Sarkofagen stod i fyra förgyllda trälådor.

Den yttersta lådan var fem meter lång och fyllde i stort sett hela kammaren.

Science Photo Library

Hur dog kungen?

År 2005 undersökte Hawass och hans forskare Tutankhamun med datortomografi. Några år senare fick de även fram DNA.

Kenneth Garreth

Vem var han son till?

Kartläggningen av Tutankhamuns släktrelationer kan förklara varför han led av sviktande hälsa och dog ung.

Som son till farao Akhenaton och dennes syster var risken för ärftliga sjukdomar och genetiska defekter stor.

Troligen är hans sjukdom, som angrep skelettet i fötterna, en följd av den kungliga inaveln.

Polfoto, Getty Images, Scanpix/AKG & Kenneth Garrett

Kungen återuppstod från de döda