Tutankhamons dolk är gjord av meteorit

Forskare har analyserat den egyptiska kungens vapen som med största sannolikhet är gjord av meteorit.

Tutankhamons dolk

Tutankhamons kniv mäter 34,2 cm och har hittats tillsammans med kungens mumie.

© Politecnico Di Milano

En ny undersökning av Tutankhamons dolk har visat att bladet är tillverkat av järn från en meteorit.

Dolken hittades i Tutankhamons sarkofag då en brittisk arkeolog fann den unga kungens gravkammare år 1923.

Nu har italienska och egyptiska forskare gjort en röntgenundersökning av bladet och jämfört resultatet med meteoriter hittade i Egypten.

Utifrån skanningen kunde forskarna ta reda på järnets exakta innehåll. Bl.a. bestod den av hela 10 % nickel och 0,6 % kobolt.

Högt nickelinnehåll var avgörande

Den höga procentandelen nickel gjorde att forskarna började ana varifrån materialet kommit eftersom "meteoritens tydliga kännetecken är just dess höga nickelinnehåll", berättar Daniela Comelli som ansvarat för rapporten för Discovery News.

Med utgångspunkt i Röda havet gjorde forskargruppen en omfattande undersökning av de meteoriter som hittats inom en radie på 200 mil.

Undersökningen var värd allt besvär:

"Bara en meteorit vid namn Kharga visade sig innehålla nickel och kobolt som stämmer överens med sammansättningen i kniven", berättar en begeistrad Comelli.

Egyptierna uppskattade meteoriter

Meteoriten Kharga hittades i en kalkstensplatå i staden Mersa Matruh år 2000. Enligt forskargruppens rapport har egyptierna värdesatt det fina materialet och de har kanske till och med ansett att stenen bar på ett budskap från ovan.

Forskargruppen vill nu undersöka flera objekt från Tutankhamons grav för att förstå hur egyptierna framställde de vackra föremålen av meteorit.