Ahmed Emam/Ministry of Tourism and Antiquities
Stjärntecken Skorpion

Stjärntecken upptäckta i uråldrigt egyptiskt tempel

Det är otroligt sällan som stjärntecken hittas i egyptiska tempel, och ännu ovanligare att de är så välbevarade. Fyndet kan ge nya kunskaper om egyptiernas förhållande till astrologin.

Efter ett omfattande restaureringsarbete har den egyptiska motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet i ett pressmeddelande presenterat det vackert dekorerade taket i Esnatemplet från 300-talet efter Kristus. Det är i synnerhet en detalj som överraskar.

Under arbetet dök nämligen stjärntecken upp i väggdekorationerna.

”Fynd av stjärntecken är väldigt ovanliga i egyptiska tempel”, säger egyptologen Christian Leitz vid Universität Tübingen i Tyskland, som har arbetat med de egyptiska myndigheterna på projektet.

De gamla stjärntecken var dolda under lager av sot och lera. Templet ligger vid Nilens strand och var i åratal täckt av slam från den stora floden.

Stjärntecken Egypten

Här syns det hur stor skillnaden är före och efter det stora restaureringsarbete som utförts på dekorationerna i templet.

© Ahmed Emam / Ministry of Tourism and Antiquities

Hämtade inspiration från grannarna

Bland de färggranna avbildningarna finns stjärntecknen Skytten och Skorpionen, som vi känner från västerländsk astrologi.

Stjärntecknen är ursprungligen en babylonisk skapelse och de spreds därifrån till grekerna. Först när Egypten erövrades av Alexander den store år 332 före Kristus började egyptierna ta till sig stjärntecknen. De blev snabbt populära.

”Stjärntecknen användes för att dekorera gravar och sarkofager och var av stor betydelse i astrologiska texter, till exempel horoskop”, förklarar Daniel von Recklinghausen vid universitetet i Tübingen.

Det är emellertid ovanligt att hitta stjärntecken avbildade i tempel, och arkeologerna känner inte till mer än två andra exempel. På dessa ställen har färgerna falnat, medan de nyfunna i Esnatemplet är i ett fantastiskt skick och fortfarande framträder tydligt.

Arbetet pågår fortfarande och arkeologerna vet att alla tolv stjärntecknen i zodiaken finns avbildade i templets tak.

Se de vackert restaurerade stjärntecknen

Stjärntecken Skytten
© Ahmed Emam/Ministry of Tourism and Antiquities

Skytten

Stjärntecken Skorpion
© Ahmed Emam/Ministry of Tourism and Antiquities

Skorpionen

Dekader
© Ahmed Emam/Ministry of Tourism and Antiquities

Två dekader – nyanser av stjärntecken