Sahar Saleem
CT-skanning av Golden Boy mumie

Skanningar avslöjar: pojkmumie fylld med amuletter av guld

CT-skanningar av en tonårings orörda mumie har gett forskarna en inblick i hur mycket magisk hjälp som krävdes för att komma helskinnad genom det egyptiska dödsriket.

En mumifierad tonårspojke hittades 1916 vid en egyptisk gravplats. Mumien glömdes emellertid bort i källaren under Kairos museum, och där låg den helt orörd i mer än 100 år.

Nu har egyptiska forskare använt datortomografi för att digitalt ”packa upp den 2 300 år gamla pojkmumien”. Skanningarna visar att pojken mumifierades med hela 49 dyrbara amuletter, som enligt egyptierna skulle skydda honom på den farofyllda resan genom dödsriket.

”Vi kan se att mumiens kropp var dekorerad med 49 amuletter, som ligger noggrant arrangerade i tre rader mellan vecken i tyget och inuti mumiens kropp”, säger Sahar Saleem från medicinska fakulteten vid Kairos universitet, som genomfört undersökningen.

CT-skanning av Golden Boy mumie

CT-skanningen avslöjar att amuletterna ligger på rad under mumiens många lager av tyg. Här syns enbart de amuletter som placerats kring mumiens underliv.

© Sahar Saleem

Amuletter gav pojken det han saknade

Den helt orörda mumien ger en unik inblick i hur viktiga gravamuletter var för den tidens egyptier.

Skanningarna visar bland annat att en amulett som föreställer två fingrar har placerats över det snitt i magen, genom vilket den dödes inälvor dragits ut i samband med mumifieringen. Egyptierna trodde att amuletten skulle läka såret, så att pojken inte skulle behöva gå omkring med ett hål i magen i nästa liv.

Eftersom även pojkens tunga har avlägsnats har mumien i stället fått en gyllene tunga placerad i munnen, så att pojken inte skulle mista förmågan att tala. Precis där hjärtat har suttit har han i stället en amulett som föreställer en stor, gyllene skarabé, som egyptierna trodde gav liv. Den berömda symbolen horusögat fanns också bland amuletterna.

Egyptisk amulett med två fingrar

Amuletten med två fingrar, som ska läka sår hos den döde, användes från omkring 500 f.Kr. i Egypten.

© Public Domain

Sammanlagt 30 av amuletterna var av guld, men en del var även dekorerade med ädelstenar, och andra var av bränd lera.

Skanningarna var så bra att forskarna även kunde konstatera att pojken var 128 centimeter lång, 14–15 år gammal, icke omskuren samt att han dog av naturliga orsaker.

Mumien kallas nu för ”den gyllene pojken” och kan från den 24 januari 2023 beskådas på Egyptiska museet i Kairo.

Gyllenemumie i sin kista

”Den gyllene pojkens” kista öppnades för första gången på 100 år i januari 2023. Mumien vilar nu i en monter på Egyptiska museet.

© Sahar Saleem