Bridgeman

Sex skäl: Därför förlorade Kleopatra makten

Det var en svår uppgift Kleopatra stod inför när hon övertog makten i det forna Egypten och fick ansvaret för att rädda landet. Här är sex skäl till varför hon misslyckades.

Kleopatra regerade Egypten åren 51–30 f.Kr. Hon övertog ett land som efter flera hundra år av interna maktkamper var försvagat och som nu kämpade för att inte inlemmas i romerska riket.

Den besvärliga situationen fick Kleopatra att linda olika män kring sitt lillfinger för att utnyttja dem och säkra sin position som drott­ning.

Men hennes list räckte inte för att rädda Egypten. Felaktiga val, olyckliga omständig­heter och nya politiska vändningar tvingade till sist den kvinnliga faraon att begå självmord innan hennes rike gick under.

1. Ständig splittring vid det egyptiska hovet

Egyptens sista dynasti av faraoner, den ptolemeiska tiden, präglades av ständig maktkamp.

När Ptolemaios XII dog 51 f.Kr. ärvde två av hans barn riket: den 18 år gamla Kleopatra och den blott tioårige Ptolemaios.

Även om de hade varit gifta med varandra inledde deras hovmän en fejd som efter tre år slutade med att Kleopatra tvingades fly.

I exil insåg hon att endast en mäktig allierad kunde hjälpa henne tillbaka till makten.

2. Allt hängde på Caesar 

Egypten var självständigt men starka krafter i Rom arbetade för att få överta landet med de rika sädesfälten.

När den romerske diktatorn Caesar år 48 f.Kr. kom till den egyptiska hamnstaden Alexandria lyckades Kleopatra charma honom.

Med Caesars hjälp satte sig Kleopatra på Egyptens tron igen, men var Caesars välvilja äkta?

Han valde till exempel bort deras gemensamme son Caesarion som arvinge till förmån för sin adoptivson Octavianus (Augustus).

3. Kleopatra förlorade sin mäktige älskare

Förhållandet mellan Caesar och Kleopatra väckte skandal eftersom Caesar redan var gift med konsul­dottern Calpurnia Pisonis. När Kleopatra födde honom Caesarion fick hon ännu fler fiender i Rom.

Efter mordet på Caesar år 44 f.Kr. stod hon utan sin allierade som dittills hade garanterat Egyptens frihet. Nu vacklade tronen under henne.

En grupp romerska senatorer mördade Caesar med flera knivhugg.

Bridgeman

4. Egypten mitt i romerskt maktspel

Mordet på Caesar utlöste en maktkamp mellan romarrikets två starke män Octavianus och Marcus Antonius.

Den sistnämnde hade kontrollen över Egyptens spannmålsleveranser till Rom och visste att han kunde pressa Octavianus genom att stoppa leveranserna.

Egypten hade blivit en viktig, farlig bricka i det romerska maktspelet.

5. Rasande romare liknade Kleopatra vid en häxa 

Kleopatra var tvungen att hitta en ny allierad i Rom att luta sig mot. Därför valde hon en av de rivaliserande generalerna, Marcus Antonius, till sin nye älskare.

Med hjälp av sin berömda charm förförde hon generalen, som var gift med Octavianus syster.

Hemma i Rom hävdade Octavianus att Kleopatra var en depraverad häxa som hade tagit makten över Marcus Antonius och lett honom på avvägar.

Ryktena väckte stor ilska hos det romerska folket och Octavianus blev ännu mer sporrad att göra upp med rivalen.

Kleopatra var med för att leda sin flotta i slaget mot Octavianus.

© Getty Images

6. Sjöslaget tvingade Kleopatra till självmord

Konflikten mellan Octavianus och Marcus Antonius utmynnade i öppet krig. Den 2 september år 31 f.Kr. drabbade de båda rivalernas flottor samman utanför den grekiska staden Actium.

Kleopatra stöttade Marcus Antonius med sin flotta, men när Octavianus tycktes få över­taget flydde Kleopatra med sina skepp och lämnade Antonius i sticket.

Efter nederlaget i kriget, och med utsikten att förlora Egypten, begick hon självmord.

Kleopatra satte punkt för faraonernas Egypten, men din läsning behöver absolut inte sluta här!

Fortsätt din läsarresa med en artikel om Egyptens tio mäktigaste faraoner