Så dog Tutankhamun

Ända sedan Carter hittade Tutankhamuns mumie är det särskilt en fråga som fascinerat: Vad eller vem orsakade kungens död? Han blev bara 19 år och stod på ”toppen av sin karriär”. Många tror att han mördades men nya fakta pekar i en annan riktning.

Jaktolycka, sjukdom eller mord? Teorierna kring Tutankhamuns död har varit många.

Howard Carter som hittade mumien var den förste som undersökte det drygt 3 200 år gamla liket. Den brittiske arkeologen var emellertid mest intresserad av de skatter som kungen fått med sig i graven. Mumien satt fast i ett tjockt lager av harts och olja som balsamerarna hade hällt över liket, och för att få ut kungens kvarlevor ur kistan skar arkeologen av armar, ben och huvud. Faraon delades i totalt 13 delar.

Under de följande decennierna undersöktes mumien bara två gånger och båda gångerna utan några avgörande resultat. För några år sedan beslöt emellertid Egyptens dåvarande chefsarkeolog Zahi Hawass att gåtan kring kungens liv och död skulle lösas en gång för alla. Man använde sig av den senaste tekniken: datortomografi och DNA-analyser.

Resultatet av alla undersökningar publicerades år 2012 och avslutade nästan 100 års spekulationer.

Tutankhamun mördades inte

En av huvudmisstankarna var att Tutan­khamun mördades. År 1968 visade röntgenbilder av kungens skalle att han dött av ett slag mot bakhuvudet. Därför ansåg flera forskare att han antingen mördats eller att skadan uppstått vid ett vådligt fall från kungens stridsvagn.

Den sistnämnda teorin styrktes av att mumien även hade ett brott på vänster lårben. Genom datortomografi kunde Hawass forskarlag emellertid konstatera att skadorna i bakhuvudet hade uppstått under balsameringen.

Forskarlaget hade däremot en annan åsikt kring brottet på vänster lårben. Allt tydde på att skadan hade uppstått medan kungen ännu levde, och eftersom vävnaden kring brottet inte börjat läka måste benbrottet skett bara några dagar innan han dog. Undersökningen visade även att Tutankhamuns vänstra knä var ur led. De båda benskadorna blåste nytt liv i den gamla teorin att kungen fallit ur sin stridsvagn och dött. Forskarna var dock skeptiska; en sådan olycka borde ha gett skador över hela kroppen.

Dog av malaria och inavel

När forskarna undersökte kungens fötter fann de emellertid en möjlig förklaring till benskadorna. Datortomografi visade att benen i den vänstra foten var mycket sköra. Det orsakades enligt forskarna troligen av den så kallade Köhlers sjukdom som drabbar båtbenet i foten. Sjukdomen är ärftlig och var kanske ett resultat av inavel. Personer som lider av Köhlers sjukdom har lätt för att falla, vilket skulle kunna förklara kungens benbrott.

Oavsett vilket, kunde benbrottet i sig inte ha orsakat kungens död. Inte förrän forskarna undersökte Tutankha­muns benmärg kom de fram till den mest troliga dödsorsaken. Där hittade de nämligen DNA från malariaparasiter, och närmare undersökningar ­visade att kungen led av en av de mest dödliga varianterna av malaria – malaria tropica.

Oavsett var Tutankhamun tillbringade sina sista timmar kan de knappast ha varit angenäma. Kungen har troligen drabbats av både frossa och hög feber, medan en kombination av malaria, ett försvagat immunförsvar och ett komplicerat benbrott långsamt tömde historiens mest berömde farao på hans sista krafter.

Läs mer om Tutankhamun

I Världens Historias stora artikel om Tutankhamon kan du läsa mycket mer om teorierna kring hans död. Vi berättar också om varför graven var orörd, när Howard Carter hittade den. Och du kan läsa de nyaste teorierna om vem barnkungen egentligen var.

Ladda ned hela artikeln här.

Kanske är du intresserad av...