Ny forskning: Vulkanutbrott bakom Egyptens sammanbrott

Det har länge varit känt att det gamla Egypten präglades av oro och uppror under slutet av sin storhetstid – nu anser forskare sig ha funnit ett av skälen till oroligheterna.

Vulkanutbrott bidrog till Egyptens fall.

När en vulkan får ett utbrott spyr den ut stora mängder aska och svavel i luften. Det kan leda till bland annat lägre temperaturer och mindre nederbörd – inte bara där vulkanen finns utan över hela världen.

Nu slår en studie fast att denna process hade ödesdigra konsekvenser i det gamla Egypten, där vulkanutbrott i andra delar av världen ledde till rikets slutgiltiga sammanbrott.

Förvärrade oron

För egyptierna, vars liv var beroende av Nilens årliga översvämningar, var det avgörande att regn och monsuner varje år fick Nilen att svämma över sina bräddar.

Enligt forskarna bakom den nya studien var det emellertid inte onormalt att världen kunde uppleva upp till tre vulkanutbrott under ett enda decennium åren innan Egypten blev en del av romarriket.

”Det ledde till rädsla i Egypten, när det gick upp för egyptierna att Nilen inte hade nog med vatten. De var rädda att de skulle behöva svälta. Denna rädsla har sannolikt fått den redan spirande oron att växa”, säger Joseph Manning, som är historiker vid Yale University och en av forskarna bakom studien.

Samband mellan utbrott och vattennivå

Forskarna har jämfört iskärnor från Grönland och Antarktis med data från nilometrar (som mätte Nilens vattennivåer mellan åren 622 och 1902) och papyrusrullar, som nämner uppror och vattenbrist i det gamla Egypten.

Resultaten visar på ett klart samband mellan vulkanutbrott och lägre vattennivå i Nilen – och att åtta av tio stora egyptiska uppror ägde rum inom två år efter ett vulkanutbrott.