I det gamla Egypten spreds ryktet: Byggmästare var drottningens älskare

På 1500-talet före Kristus gjorde den egyptiske tjänstemannen Senmut kometkarriär vid drottning Hatschepsuts hov. Nu visar arkeologiska fynd att Senmuts yrkesskicklighet inte var det enda som drottningen värdesatte.

Senmut, Hatschepsut

Omkring 3 500 år gammalt klotter i närheten av Hatschepsuts tempel avslöjar drottningens och byggmästarens relation.

© Wikimedia Commons

Arkeologerna blev förbryllade när de kring år 1900 grävde ut den kvinnliga faraon Hatschepsuts dödstempel i Thebe.

Bland gudabilder och magnifika friser som skildrade Hatschepsuts stora bedrifter hittade de en relief som föreställde en till synes helt vanlig egyptier. Den anspråkslösa figuren satt på huk och bredvid honom fanns namnet ”Senmut” ingraverat.

Arkeologerna visste från andra inskriptioner att Senmut var byggherren bakom det överdådiga templet, men upptäckten av hans namn och bild på väggen väckte ändå uppståndelse.

I det gamla Egypten ansågs faraon inte bara vara ädel utan även gudomlig, och att avbilda en icke-kunglig person på väggen till ett begravningstempel gränsade till hädelse.

Vad gjorde denne Senmut så speciell att han fick en plats i den heliga byggnaden?

Endast fem procent kunde läsa

Det finns inget som tyder på att Senmut var född till storhet. Av allt att döma tillhörde hans föräldrar den övre medelklassen och var inte tillräckligt rika för att lämna efter sig något annat än den fina begravning som deras son kostade på dem.

Senmut, Hatschepsuts dotter

Arkeologer har grävt ut flera statyer som avbildar Senmut och ett barnhuvud – Hatschepsuts dotter.

© José Luiz Bernardes Ribeiro

Men de var inte heller fattiga, eftersom de lyckades ge Senmut en utbildning som gjorde att han kunde läsa och skriva – ett privilegium som endast cirka fem procent av egyptierna hade vid den här tiden.

Utbildningen gav Senmut en plats som tjänsteman vid hovet, förmodligen i en underordnad position under farao Thutmosis II, som dog 1479 före Kristus.

Hans son, Thutmosis III, var bara två år gammal och för ung för att styra landet. Hans mor, drottning Hatschepsut, tog tillfället i akt att ta över makten.

Först utsåg hon nya generaler, präster och ämbetsmän. Därefter utropade hon sig själv till farao.

Efter Hatschepsuts kröning steg Senmut snabbt i graderna. Snart hade han titeln imi-r pr wr - en hög position som innebär ansvar för det kungliga hushållets livsmedelsförsörjning.

Kort därefter blev Senmut också Hatschepsuts favoritarkitekt.

Klottret visar en figur iförd en peruk av det slag som farao bar i färd med att ha sex med en man.

Bland hans verk, utöver de dödas tempel, fanns de fyra stora obeliskerna som pryder ingången till templet i Karnak nära Luxor.

Konstruktionen var en betydande prestation, eftersom obeliskerna inte bara var de högsta i hela Egypten, utan också måste huggas ut ur berget i ett stycke.

Förutom att Hatschepsut anförtrodde honom ansvaret för sina prestigefyllda byggnader, vet egyptologerna från papyrustexter att hon också anställde Senmut som lärare för sin dotter Neferure. Så många som sex statyer av dem tillsammans visar att Senmut hade ett nära förhållande till flickan.

Klotter avslöjar herdestund

Den ovanligt nära relationen mellan Hatschepsut och hennes undersåte har fått historiker att misstänka att drottningens intresse för Senmut inte var enbart yrkesmässigt.

Misstanken är omöjlig att bevisa, men arkeologiska fynd stöder den:

Fynd tyder till exempel på att Senmut förblev ogift och barnlös under hela sitt liv – en ovanlig situation för en man i hans position.

Hatschepsut tempel

Senmut stod även för konstruktionen av den praktfulla ingången till templet i Karnak.

© Shutterstock

Gravkammaren blev Senmuts mästerverk

Drottning Hatschepsuts dödstempel vid Thebe betraktas som ett av det gamla Egyptens mest imponerande byggnadsverk.

Senmuts status som ungkarl framgår av bland annat det faktum att han på stelar och i dödsboken som hittades i hans grav avbildas i sällskap med sina föräldrar – inte med en fru, som annars var brukligt.

Men det avgörande tecknet på att Senmut och Hatschepsut hade ett förhållande hittades av arkeologer när de undersökte en tom grav vid begravningstemplet. På gravens vägg fanns en mycket djärv teckning, förmodligen gjord av de arbetare som använde graven som uppehållsrum under byggtiden.

Klottret visar en figur som bär en peruk av den typ som användes av faraon och som har samlag med en man. Faraofiguren har breda axlar och ett platt bröst – precis som Hatschepsut föredrog att avbildas.

Mannen bär den traditionella huvudbonaden för en byggmästare – en detalj som gör det troligt att han är Senmut.

Senmut försvann spårlöst

Hur länge förhållandet mellan de båda varade är oklart, men när Hatshepsut år 1458 före Kristus dog vid cirka 50 års ålder hade Senmut redan försvunnit ur historien.

Det finns inga källor som dokumenterar ämbetsmannens död och hans mumie har aldrig hittats.

Egyptologerna kan bara gissa vad som hände – och teorierna är många. Det är möjligt att drottningens affär förolämpade mäktiga män vid hovet och att Senmut blev utfryst. Andra tror att drottningens son och medregent, Thutmosis III, började betrakta Senmut som en rival och lät röja honom ur vägen.

Hur som helst var Thutmosis III angelägen om att börja om på nytt när han tog över makten efter sin mors död. Han försökte ta bort hennes namn från byggnader och monument över hela Egypten.

Senmut kom inte heller undan. Hans ofärdiga grav vandaliserades.

Men Senmuts namn lever vidare – med signaturen i dödstemplet som ett evigt bevis på bandet mellan den kvinnliga faraon och hennes undersåte.