Wikipedia
Egyptere guder oltiden

Hur många gudar hade egyptierna?

Forntidens egyptier hade minst 173 olika gudar. Ingen vet det exakta antalet eftersom samma gud kunde ha flera olika namn och eftersom samma namn ofta betecknade olika gudar i ­skilda regioner och tidsperioder. Alla gudar hade dess­utom både en kvinnlig och en manlig motsvarighet. Och till råga på allt tillbad egyptierna cirka 2.000 andar och gudom­liga krafter.
Detta virrvarr av gudar och gudomliga andar beror i ­synnerhet på att Egypten fram till år 2700 f.Kr. bestod av över 40 självständiga riken med var sin andevärld.
Gemensamt för gudarna var att de på jorden manifesterade sig i form av en djurgestalt. Till exempel framställdes krigsgudinnan Sekhmet som lejoninna och fruktbarhetsgudinnan Bat var en ko.