Ministry of Tourism and Antiquities, Egypt
Hemlig kammare Cheopspyramiden

Hemlig kammare upptäckt i Cheopspyramiden

I åratal har forskare misstänkt att något döljs ovanför huvudgången i Egyptens största pyramid. Med hjälp av högteknologiska undersökningar vet de nu vad.

Egyptologer har avslöjat en hemlig kammare omedelbart ovanför huvudkorridoren i den stora pyramiden i Giza, även känd som Cheopspyramiden.

Varför egyptierna konstruerade denna nio meter långa och två meter breda, dolda kammare är fortfarande ett mysterium. Forskarna bakom undersökningen spekulerar i om det kan finnas något i kammaren – andra tror att det är en byggteknisk åtgärd, som ska minska trycket på pyramidkonstruktionen.”

Pyramiden undersöktes med ultraljud och kosmiska partiklar

Den nyupptäckta kammaren hittades av ScanPyramids, ett stort vetenskapligt projekt som inleddes 2015, och som består av forskare från bland annat Egypten, Frankrike, Tyskland och Japan.

Under parollen ”Bara för att ett mysterium är 4 500 år gammalt, betyder det inte att det inte kan lösas”, har projektets forskare förklarat att de tänker undersöka de stora pyramiderna i Egypten med den nyaste skanningtekniken. Tanken är att de ska avslöja hemligheter som varit dolda i tusentals år.

Hemligt rum i pyramid

Tack vare laserskanningar kunde forskarna göra en exakt 3D-modell av Cheopspyramiden. Området markerat med ”i” visar var den nya kammaren är.

© Procureur, S. et al. Nature Communication

I samband med upptäckten av ett annat hemligt rum i Cheopspyramiden 2017 sa forskarna att de även misstänkte att det fanns ett hålrum ovanför huvudkorridoren. Det har nu bekräftats.

För att försäkra sig om att kammaren verkligen existerar har forskarna använt sig av flera olika metoder, bland annat ultraljud, georadar och infrarödtermografi, som alstrar bilder baserade på infraröd strålning.

Forskarnas viktigaste verktyg är emellertid partikeldektektorer, som kan registrera så kallade myoner, elementarpartiklar som bildas när kosmisk strålning från världsrymden når jordens atmosfär. Partiklarna passerar genom mjuka material som hud och annan vävnad, men absorberas i viss omfattning av hårda material som sten.

Hemligt rum i Cheopspyramiden, skanner

Forskarna borrade ett litet hål och fotograferade kammaren med en liten kamera, ett så kallat endoskop.

© Ministry of Tourism and Antiquities, Egypt

Under försöket kunde forskarna registrera höga koncentrationer av myoner på specifika platser under och vid sidan av pyramiden – ett tecken på att hålrum låtit partiklarna slippa relativt obehindrat genom stenarna. Undersökningen är den första som genom att registrera myoner kunnat skapa en komplett bild med en osäkerhet av endast några centimeter.

Undersökningarna har dessutom genomförts utan att en endast sten på den gamla pyramiden har rubbats.

Forskarna är oeniga om kammaren

Forskarna har inte varit inne i kammaren, men de har tagit bilder av den med hjälp av ett sex millimeter brett endoskop, som fördes in mellan stenarna. Bilderna visar en stenkorridor med ett vinklat tak, som går upp i en spets. Det mest mystiska är två stora kalkstenar i den ena änden av kammaren, och som kan visa sig dölja ett annat rum.

Nästa stora fråga är: ”Vad finns bakom dessa stenar och under kammaren?”, säger professor Christian Grosse, som är expert på icke-destruktiv undersökning vid Technische Universität München och leder projektet.

Den franske fysikern Sébastian Procureur, som även han deltar i undersökningen, tror att kammaren kan vara egyptiernas försök att testa takets särskilda sparrestruktur, för att ta reda på om korridorerna skulle klara av den enorma tyngden. Någon sådan testkammare är inte känd på någon annan plats i pyramiden, men stensparrarna i taket syns på flera andra ställen.

Den engelske egyptologen Reg Clark vid Swansea Universitet, som inte ingår i forskningsprojektet, är emellertid mer kritisk:

”Min åsikt är att den lilla korridoren med snedbjälkarna av sten i taket skulle lätta trycket på pyramidens ursprungliga huvudkorridor. Det är osannolikt att det finns fler stora fynd därinne”, säger han.

Hemlig kammare Cheopspyramiden

Bilder tagna med ett endoskop visar en tom kammare med ett karakteristiskt vinklat tak. De stora stenblocken är vinklade mot varandra för att skapa stabilitet.

© Ministry of Tourism and Antiquities, Egypt