Hemlig kammare hittad i Cheopspyramiden

Med hjälp av avancerade skanningar och mätningar av elementarpartiklar har arkeologer lyckats hitta ett hittills okänt hålrum i Cheopspyramiden. Det ännu outforskade rummet är lika stort som ett passagerarflygplan.

Djupt inne i den mäktiga Cheopspyramiden har arkeologer gjort ett sensationellt fynd: Ett hittills okänt hålrum som är lite stort som passagerarflygplanet Boeing 737.

Hålrummet hittades av ett japanskt och ett franskt forskarteam som med hjälp av en avancerad teknik har skannat den största pyramiden i Giza.

Forskarna vet ännu inte vad hålrummet innehåller, men det ska kommande undersökningar visa.

Myoner avslöjade hålrum

Skanningarna utfördes som en del i projektet ScanPyramids där arkeologer utrustande med partikeldetektorer har undersökt Cheopspyramiden under två år.

Genom att använda så kallad myontomografi hittade de hålrummet.

Myoner är elementarpartiklar som bildas när kosmisk strålning från rymden träffar jordens atmosfär. Partiklarna tar sig igenom mjuka material som exempelvis hud och vävnad, men absorberas i till oviss del av hårda föremål såsom sten.

>> Läs mer: Så blev de imponerande pyramiderna till

Robot kan undersöka rummet

Under försöket kunde forskarna spåra förhöjda koncentrationer av myoner på särskilda ställen under och vid sidan av pyramiden – ett tecken på att partiklarna hade tagit sig relativt obehindrat genom stenarna på grund av håligheter.

Nästa steg blir att undersöka hålrummet med hjälp av andra metoder.

Ett förslag är att borra ett hål med en radie på tre centimeter in till hålrummet. På så sätt kan forskarna skicka in en liten flygande robot med en kamera påmonterad.

Men det kräver att de egyptiska myndigheterna ger arkeologerna lov att borra i den 4 500 år gamla pyramiden.