Gamla gravar funna i Egypten

Tre gravar från den 27:e dynastin har upptäckts i Egypten. Fyndet kastar nytt ljus över en relativt okänd period i den egyptiska historien.

Man har bland annat funnit denna sarkofag i en av de tre nyligen upptäckta gravarna.

© Egyptens Ministerium for Oldtidsfund

Sex sarkofager och femton gravgropar – en av dem med plats för ett litet barn.

Det är innehållet i två gravar, som nyligen upptäcktes i den egyptiska provinsen Minya söder om Kairo. Den tredje graven håller fortfarande på att undersökas.

Forskare bedömer att gravarna härrör från den 27:e dynastin och den grekisk-romerska perioden. Det innebär tiden mellan cirka 525 före Kristus och slutet av fjärde århundradet efter Kristus.

”Detta faktum tyder på att området var en stor begravningsplats under en lång period”, säger Ayman Ashmawy från Egyptens departement för fornminnen till den egyptiska nyhetswebbplatsen Ahram Online.

Rester av kvinnor och barn är viktiga spår

Utöver sarkofager och gravgropar innehåller gravarna bland annat kvarlevor av män, kvinnor och barn i olika åldrar.

Enligt utgrävningsledaren Ali El-Bakry tyder det på att de tre gravarna var en del av en stor begravningsplats tillhörande ett samhälle.

Fyndet av ben från kvinnor och barn utesluter samtidigt att gravarna har varit en del av en militär garnison, som tidigare har föreslagits.

En av gravarna är avsedd för ett litet barn.

© Egyptens departement för fornminnen

Fynd ger insyn i en okänd period

Enligt Pearce Paul Creasman, som är professor i antropologi vid University of Arizona, är det väldigt lite vi vet om den 27:e dynastin.

På den tiden lydde Egypten under perserna som en provins i det akamenidiska imperiet.

”Jag kan inte komma på några nyare upptäckta gravar från den 27:e dynastin i Egypten. Så det gör det mycket spännande”, säger den amerikanske experten till Live Science.