Forntidens hemmafruar ville ha silver och spannmål

När Egyptens fruar gifte sig var de inte ute efter kärlek och evig trohet, utan kontanter. Det visar ett 2 500 år gammalt äktenskapsförord.

Egyptiska kvinnor var hårda förhandlare

När egyptiska kvinnor skulle gifta sig ställde de stora ekonomiska krav på sina tilltänkta man. En 2,4 meter lång skriftrulle, som hänger på Chicagos universitet, avslöjar att Egyptens kvinnor ville vara helt säkra på att kunna klara sig själva om deras äktenskap skulle gå i stöpet.

Det 2 480 år gamla dokumentet är fyllt med krav på den äkta mannen och fastslår bland annat att kvinnan ska få silvermynt och "36 påsar spannmål om året under resten av sitt liv”, berättar egyptologen Emily Teeter från Chicagos universitet för webbplatsen Atlas Obscura.

På så sätt garanterade kvinnan att hon hade tillräckligt med pengar och mat och aldrig behövde vara beroende av en man.

Äktenskapsförorden var en bra investering

Det kostade kvinnan 30 silvermynt att upprätta det meterlånga juridiska dokumentet, men när det var betalt hade kvinnan gjort en bra affär.

Egyptologen Janet H. Johnson berättar att äktenskapsförorden ofta var till kvinnans fördel, därför att dokumentet gav kvinnan så stor ekonomisk säkerhet att hon kunde leva utan sin man.

För att upprätta förordet skulle kvinnan (eller mannen) säga sina krav högt inför egna vittnen, medan en skribent skrev ned kraven och översatte dem till ett juridiskt språk. Efter det godkände eller avvisade den andra parten förordet. Om han eller hon accepterade det, var förordet giltigt.

Rättigheter gällde kvinnor också

"Det är inte många som i dag känner till att kvinnorna i forntidens Egypten hade samma juridiska rättigheter som män", säger egyptologen Emily Teeter. Oavsett kvinnans ekonomiska status kunde de egyptiska kvinnorna upprätta äktenskapsförord, stämma sin man eller ansöka om skilsmässa.

Männen lät sig övertalas

I ett annat äktenskapsförord, från den egyptiska staden Siut, har en man skrivit ned en lista över alla de ägodelar som hans hustru tog med sig in i äktenskapet. I dokumentet lovar han att betala tillbaka hela förmögenheten vid en eventuell skilsmässa.

Enligt Janet H. Johnson visar dokumentet att kvinnor var bra förhandlare:

"Det finns skäl att tro att kvinnan och hennes familj har pressat mannen hårt för att han skulle gå med på att upprätta ett sådant kontrakt".