G. Elliot Smith

Hur inavlade var de egyptiska faraonerna?

De hade ett antal olika besvär som tros vara resultatet av flera generationer av omfattande inavel.

Äktenskap mellan bröder och systrar var vanliga bland Egyptens kungligheter, och sådana vigslar var särskilt populära under den 18:e dynastin (1550–1292 före Kristus).

Inaveln har haft konsekvenser för avkomman, och flera faraoner uppvisar karakteristiska tecken på inavel som avlångt ansikte, feminina drag och olika skavanker.

Farao Akhenaton, som regerade 1378–1362 före Kristus, avbildas till exempel med ett avlångt, kvinnligt ansikte, bröst och en liten kulmage.

Den största studien på området gjordes 2015, då sammanlagt 259 egyptiska mumier undersöktes.

Det framgick bland annat att mumier av kungliga familjemedlemmar varierade mycket mindre i längd än bland den vanliga egyptiska befolkningen, vilket är ett typiskt tecken på inavel.

Olika faraoner bedömdes även på en inavelsskala, och då fick faraon Amenhotep I högst poäng, eftersom han skulle vara resultatet av tre generationers inavel.

Även Tutankhamun ska ha varit märkt av inavel, som bland annat gav den unge faraon klubbfot.