Farao Akhenatons speciella utseende kan bero på att hans far var son till Akhenatons mor.

Förekom det inavel bland faraonerna?

Egyptens härskande klasser utövade ju incest. Vilka konsekvenser fick det?

Äktenskap mellan bror och syster var vanligt förekommande bland de kungliga i Egypten, och vigslar inom familjen var särskilt populära under den 18:e dynastin (1550–1292 f Kr). Inaveln förde tveklöst med sig konsekvenser för avkomman – hur stora är dock oklart.

Flera av faraonerna har emellertid karaktäristiska drag, t ex ett avvikande av­­långt ansikte. Vissa forskare tror att inavel är orsaken till Akhenatons mycket feminina drag. Han regerade åren 1378–1362 f Kr och avbildas med ett avlångt, kvinnligt ansikte, bröst och en liten putmage. Dessa drag kan bero på de genetiska defekter som ofta uppstår i samband med inavel. Akhenatons lik balsamerades aldrig och har därför inte analyserats.

Det är osäkert om de säregna dragen beror på inavel eller bara dominanta gener.

Kanske är du intresserad av...