Farao försökte rädda sfinxen

Mycket tyder på att även forntidens egyptiska härskare försökte skydda Egyptens kanske mest kända monument.

De nyfunna murarna byggdes för att skydda sfinxen mot de frekventa sandstormarna.

Arkeologer har i alla fall hittat två murar, som troligen har byggts för att skydda sfinxen i Giza mot ofta förekommande sandstormar.

Forskarna har hittills bara känt till en mur norr om sfinxen, men fyndet av de två nya murarna, 86 respektive 46 meter lång, visar att norra muren var en del av ett större komplex. Enligt Egyptens chefs­arkeolog Zahi Hawass byggdes murarna under farao Thutmosis IV omkring år 1400 år f Kr.

Fornegyptiska texter berättar att sfinxen i en dröm bad farao att ta bort all den sand som höll på att kväva den. I gengäld skulle sfinxen se till att Thutmosis blev Egyptens näste farao. Den 22 meter höga och 73 meter långa sfinxen var då redan över tusen år gammal.