Eyeliner skyddade egyptierna

De gamla egyptierna använde kanske smink som stärkte immunförsvaret.

Eyeliner användes av både kvinnor och män i Egypten.

I åratal har forskare känt till att de gamla­ egyptiernas eyeliner var en giftig cocktail som bland annat innehöll bly. Egyptier­na själva trodde att sminket skyddade från sjukdomar. Nu har franska forskare kommit fram till att forntidsfolket kan ha haft rätt.

Kemisten Philippe Walter har undersökt 54 rester från smink och hittat fyra blybaserade substanser. När forskarna applicerade blandningen på mänskliga hudceller ”boostades” immunförsvaret i det berörda området med 240 procent. Forskarna menar därför att eyelinern mycket väl kan ha skyddat egyptierna från till exempel ögoninfektioner.