Egyptiskt barn misshandlat till döds

Arkeologer har hittat skelettet av ett litet barn som för 2 000 år sedan misshandlades så svårt att flera ben gick av. Detta är historiens hittills äldsta kända fall av barnmisshandel.

Det lilla barnet påträffades i Dakhleh-oasen och härstammar från Egyptens romerska period.

Skador på egyptiskt barn tyder på långvarig misshandel

Brutna överarmar, revben och nyckelben. Det var den syn som mötte arkeologen Sandra Wheeler, när hon undersökte ett 2 000 år gammalt skelett av ett litet barn, som grävts ut på en gravplats i Egypten.

"Vi hittade enstaka andra barn vars skelett visade tecken på våld, men bara det här skelettet hade dessa extrema frakturer", förklarar Sandra Wheeler för Discovery News.

Av läkningsprocessen kunde hon utläsa att benen måste ha brutits vid olika tillfällen i barnens liv. Enligt arkeologen tyder det på att skadorna beror på upprepad misshandel och inte på olycksfall. Whee­ler, som forskar vid University of Central Florida, menar att det i synnerhet är skadorna på barnets över­armar som avslöjar misshandeln.

Både vänster och höger överarm var brutna rakt av. Barns skelett är mycket mer böjligt än vuxnas och det har krävts stor kraft för att bryta armarna. Enligt Wheelers teori har skadan skett när en vuxen tagit ett hårt tag i armarna på barnet och skakat det våldsamt. Skadorna på revben, ryggrad och nyckelben kommer av slag. Nyckelbenet bröts strax före barnets död och kan ha lett till döden.

Egyptierna kända för omsorg om sina barn

Skelettet är cirka 2  000 år gammalt, vilket betyder att detta är det tidigaste dokumenterade fallet av barnmisshandel. Graven ligger i Dakhleh-oasen i Egypten, och användes under åren 50–450 e Kr när Egypten stod under Roms herravälde.

Egyptierna var kända för sin omsorg om barnen: "Vi vet att egypterna älskade sina barn högt", förklarar Wheeler, och berättar att även romarna älskade sina små.

De betraktade dem dock som svaga individer som måste härdas inför livets bistra verklighet. Kroppsstraff var en del av vardagen för många romerska barn. Enligt Wheeler kan vissa egyptiska föräldrar med tiden ha tagit efter romarnas idéer.