CEI RAS
Egyptiskt barn begravt med 142 hundar

Egyptiskt barn begravt med 142 hundar

Arkeologerna fick en chock, när de väster om Nilen fann den märkliga graven. Ingen vet varför det ligger 142 hundar i graven, eller varför barnet har en säck över huvudet.

Väster om Nilen, cirka tio mil söder om Kairo, har en grupp arkeologer från den ryska vetenskapsakademin gjort ett makabert och överraskande fynd. I en gravplats i Fayyum, som användes mellan fjärde århundradet före Kristus och sjunde århundradet efter, fann de kvarlevorna av ett barn i åttaårsåldern.

Vid ett första ögonkast var det inget underligt med graven, dödligheten bland barn var stor på den tiden. Men under barnet fann arkeologerna kvarlevorna av inte mindre än 142 hundar.

Det är inte ovanligt att individer har fått hundar med sig i graven i det gamla Egypten, men något av den här omfattningen har aldrig tidigare hittats.

På hundarna fanns det rester av blå lera, vilket förekom i den tidens vattenreservoarer. En hypotes är därför att det var en olycka med en vattenreservoar som ledde till att hundarna drunknade.

Egyptiska hundar

De gamla egyptiernas hundar kunde delas in i tre övergripande typer: pariahundar, vinthundar och mastiffer.

© Public Domain

Graven bjöd på fler mysterier

Vad forskarna har svårt att förstå är dock varför det lilla barnet begravts med en säck över huvudet. Det är väldigt ovanligt och vid tidigare fynd av det slaget har det funnits tecken på att personen avrättats.

Arkeologernas hypotes för närvarande är att barnet kanske dödades för att det hade ansvar för att ta hand om hundarna – och misslyckades.