Corbis
Egyptiska gudar

Egyptiska gudar: En lista över de viktigaste

Osiris, Anubis, Isis – du har kanske hört namnen på de egyptiska gudarna, men vad står de egentligen för? Få en överblick över de viktigaste egyptiska gudarna här.

Egyptierna tillbad fler än 2 000 olika gudar. Vissa av dem bytte namn eller sammansmälte med tiden, men deras makt fyllde alltid egyptierna med både rädsla och respekt.

För egypterna var naturen helig, och många av deras gudar har fått drag av djur, t.ex. ett djurhuvud. Man offrade också till gudarna.

Vissa gudar var släkt med varandra, och det finns exempel på syskon som bildar par; de äktenskapen var de förnämsta.

Överblick: De viktigaste egyptiska gudarna

Ra

(Far till Sakhmet)

Solguden Ra smälte senast omkring år 1200 f.Kr. samman med Thebes gud Amon och blev till gudarnas kung, Amon-Ra.

Har ofta falkhuvud, omgiven av en kobra.

Solgud och gudom för världens skapelse.

Uppgifter: Att hålla världen i balans och få solen att skina.

Straff: Kunde bränna markerna med sin stora brinnande solskiva.

Generellt: Ra var Egyptens viktigaste gud. Utöver att vara inkarnationen av solen härskade han över de andra gudarna och höll kosmos i balans. Farao var Ras son på jorden.

Den egyptiske guden Ra
© Shutterstock

Anubis

(Son till Osiris och Sets hustru, Nephthys)

Anubis är den viktigaste­ dödsguden, dödsrikets väktare och mumifieringens gud.

Anubis avbildas som schakal, eller som människa med schakalhuvud. Anubis är barn till Osiris och hans svägerska Neftys.

Själarnas och de dödas gud.

Uppgifter: Ansvarde för lyckade balsameringar och evigt liv.

Straff: Kunde förstöra balsameringen så att själen inte kom till den andra världen.

Generellt: Dödsguden fick sitt schakalhuvud eftersom egyptierna ofta såg detta djur smyga vid gravplatser.

Den egyptiske guden Anubis
© Shutterstock

Osiris

(Gift med Isis)

Guden Osiris är dödsrikets härskare och guden för regeneration och åter­skapande. Osiris är också växtlighetens gud.

Osiris ses ofta med en så kallad atef-krona på huvudet och skägg, som är böjt nedtill.

Underjordens och återuppståndelsens gud

Uppgift: Att styra ritualerna när den dödas själ tog sig till den andra sidan.

Straff: Kunde förneka den avlidne ett evigt liv om denna person inte uppfört sig väl i livet.

Generellt: Osiris bar lik­svepning, men han hade också en slaga och en herdestav som symboliserade fruktbarhet och återuppståndelse.

Myten om Osiris är den viktigaste av alla i den egyptiska gudavärlden. Osiris är barn till jordguden Geb och det är också hans hustru, systern Isis.

När Osiris har efterträtt sin far på tronen, drabbas Osiris bror Seth av avund. Han lockar in Osiris i en mumiekista, lägger på locket och häller flytande bly över kistan.

Senare lyckas Isis hitta och ta hem kistan. Tillsammans med sin syster Neftys (som är gift med brodern Seth) lyckas hon väcka Osiris så pass mycket att han kan göra sin fru gravid, och hon föder sonen Horus.

Seth finner senare kistan med Osiris och sliter hans kropp i 14 (i en del versioner 42) bitar. Delarna sprids ut över hela Egypten.

© Shutterstock

Horus

(Son till Osiris och Isis)

Horus är faraos skyddsgud. Han avbildas som en falk eller med falkhuvud.

Uppgifter: Beskydd och rättvisa.

Straff: Om faraon inte hyllade Horus skulle Egypten råka i krig och kaos.

Generellt: Falkguden var faraons personliga gud och bar därför rikets dubbelkrona. Han bekämpade ondska och skyddade samhällets utsatta.

Den egyptiske guden Horus
© Shutterstock

Isis

(Ras barnbarnsbarn, gift med Osiris)

Egyptens översta moder­gudinna liksom kvinnornas och födelsens gudinna.

Uppgift: Att hjälpa mödrar med deras barn.

Straff: Om hon inte hyllades bringade hon äktenskapet och familjen olycka.

Generellt: Olyckliga kvinnor kunde alltid be till den goda, milda Isis. Gudinnan var en symbol för fred, livskraft och fruktbarhet – både ute och hemma. Hon hade makten att forma liv.

Den egyptiska guden Isis
© Shutterstock

Set

(Bror till Osiris)

Seth är guden för ofruktbara öknar,­ för torka och åska, och karavanernas skyddsgud. Man vet inte vilket djur hans huvud föreställer.

Uppgifter: Att ge krigslycka och bra sex.

Straff: Död, krig och hårda stormar.

Generellt: Set kom med kaos men han var samtidigt en krigsgud man ville ha på sin sida i krig. Med sitt våldsamma temperament var Set också kärlekens och de sexuella relationernas gud.

Den egyptiske guden Seth
© Shutterstock

Sekhmet

(Dotter till Ra, gift med Ptah)

Förstörelsens och krigets gud.

Uppgifter: Att bota sjukdomar och ormbett.

Straff: Sjukdomar och ormbett.

Generellt: Gudinnan fick ormar att bita men läkte såren igen om hon fick offer­gåvor. Hon var Ras medhjälpare och brände städer i
hans namn.

Den egyptiska guden Sakhmet
© Shutterstock

Ptah

(Gift med Sekhmet)

Skapandets och hant­verkets gud.

Uppgifter: Ta hand om ordningen och hantverk.

Straff: Fick byggnader att störta samman.

Generellt: TIll skillnad från sin temperamentsfulla fru Sekhmet var Ptah lugn och stod för ordning och moral. Han representerade stabilitet och Ptahs stav är enligt flera egyptologer symbol för människans ryggrad.

Den egyptiske guden Ptah
© Shutterstock

Fruktbarhetsgudarna

Bastet

Bastet är kärlekens och glädjens gudinna. Hon är en av de blidaste och vänligaste av Egyptens gudar. Bastet avbildas som en kvinnovarelse med katthuvud.

Hon symboliserar fruktbarhet, erotik och skydd vid graviditet och förlossning.

Den egyptiska guden Bastet
© AKG

Geb

Geb är jordens gud. Han ger jorden fruktbarhet och människorna förmågan att odla grödor. Geb ser till att de döda behandlas rättvist på andra sidan.

Han har människokropp med en krona på huvudet och ledsagas ofta av sitt djur, gåsen.

Den egyptiske guden Geb
© AKG

Hathor

Hathor är en av flera modergudinnor. Hon är även gudinna för kärlek, livsglädje, sång, dans och musik. Hon symboliserar kvinnlig sexualitet och omsorg.

Hathor avbildas ofta i form av en människa med kohuvud eller som en kvinna med kohorn.

Den egyptiska guden Hathor
© AKG

Andra viktiga egyptiska gudar

Thot

Thot är mångud och visdomsgud. Han håller ordning på kalendern och är bibliotekens be­skyddare.­ Ses med ibis­huvud eller som babian.­

Den egyptiske guden Thot
© Corbis

Nut

Nut är krigs- och vapen­gudinna. Hon är mor till solguden Re. Nut avbildas som regel i form av en människa beväpnad med båge och pilar.

Den egyptiska guden Neith
© AKG

Neftys

Neftys är gift med Seth. Hon är gudinna över död och gravar – med födslar som bisyssla. Neftys avbildas oftast som människa.

Den egyptiske guden Neftys
© AKG