Shutterstock

Egyptierna fick inte koka huvuden i templet

Arkeologer har hittat flera hundra offrade falkar samt en mystisk förmaning utanför ett gammalt egyptiskt tempel.

I Berenice Troglodytica, en fornegyptisk hamn vid Röda havet, har arkeologer upptäckt ett tempel helgat åt den egyptiska guden Horus, som oftast avbildas som en falk.

Templet uppfördes omkring år 300 före Kristus, och arkeologerna kunde se att faraos undersåtar offrade frekvent där:

Resterna av bland annat 428 falkar, 98 får, 38 fiskar, 4 grisar, 4 åsnor, 2 dromedarer och ett antal äggskal hittades i ruinerna.

Det visade sig att många av falkarna hade fått huvudet avhugget.

”Halshuggningen av falkarna verkar vara en lokal sedvänja. Som en del av avslutningen av offret till templets gud”, förklarar David Frankfurter, som är religionsprofessor vid Boston University.

Egypten styrdes av de grekiska ptolemeerna omkring år 300 f.Kr. Därför har den udda inskriptionen på stelen skrivits med grekiska bokstäver.

© K. Braulińska

Udda förmaning på templet

Arkeologerna gjorde även ett märkligt fynd utanför ingången till templet. Där hade de gamla egyptierna ställt en stele med reliefer av gudarna Harpokrates och Horus. På stelen stod de förmanande orden:

”Här är det opassande att koka huvuden.”

”Vi antar att offerdjuren kokades innan de presenterades för guden, kanske som ett led i plockningen av dem”, skriver teamet bakom utgrävningen i sin rapport.

Att döma av stelens förmaning stank kokningen av offerdjur så illa att tempelprästernas känsliga näsor irriterades. Kanske var det därför egyptierna uppmanades att sköta den delen av offerceremonin hemma.