Egyptens storhetstid

Den bördiga Nildalen lockade till sig många olika folkslag och området präglades av ständiga konflikter. En av områdets många härskare, kung Narmer, kunde ca 3100 f.Kr. besegra sina rivaler bland hövdingar och furstar. Han lyckades ena riket för första gången och bana väg för Egyptens storhetstid som indelas i tre epoker – Gamla riket, Mellersta riket och Nya riket. Under åren mellan dessa epoker försvagades centralmakten, riket splittrades och präglades av oro och flera kungar som regerade samtidigt. (Alla årtal är ungefärliga.)