Ayman Damarany
Egyptisk bryggeri fra Narmers tid

Bryggeri i det gamla Egypten var gigantiskt

Amerikanska forskare har gjort ett uppseendeväckande stort fynd i Abydos. Medan farao Narmer enade övre och nedre Egypten bryggde hans arbetare många tusen liter öl.

Arkeologer har länge vetat att faraos egyptier älskade öl, men ett nytt fynd väcker ändå uppseende. I Abydos – utanför Luxor – har amerikanska forskare grävt ut ett förbluffande stort bryggeri:

”Bryggeriet producerade i industriell skala, vilket är unikt i dåtiden. Det kunde producera flera tusen liter öl”, förklarar arkeologen Matthew Adams vid New York University.

Abydos låg långt söderut

Abydos var en helig stad i faraonernas Egypten. Där begravdes monarkerna från de första dynastierna.

© Shutterstock, Världens Historia

Tjockt öl

Adams team har hittills grävt ut sex byggnader av åtta, som cirka 3 000 år före Kristus låg under tak. Var och en av byggnaderna innehöll 40 stora kar för ölbryggning.

I dag är endast karens stödfötter kvar. På farao Narmers tid (cirka 3100 f.Kr.) stod de stora karen emellertid och bubblade, medan en härskara av arbetare bar ved till bålen och fyllde karen med vatten och spannmål. Massan blev tjockflytande och fick jäsa, så att det bildades alkohol.

I närheten av industrikomplexets östra ingång fann arkeologerna en stor trave med ölkrus från faraos tid.

© Robert J. Fletcher for Abydos Archaeology

Öl dracks vid begravningar

Därefter var ölet klart att tappas på dåtidens ölflaskor. På den uråldriga anläggningen har arkeologer funnit tusentals lerkrukor som ölet skulle tappas i.

De stora mängderna öl dracks bland annat under stora kungliga begravningsprocessioner, tror Matthew Adams.