Daniel SIMON/Getty Images

Babianmumier löser gåta från forntiden

Egyptierna älskade babianer, och de importerade djuren från kungariket Punt, som forskarna har letat efter i århundraden.

De gamla egyptierna var tokiga i babianer. Aporna hölls som sällskapsdjur, och när de dog blev de mumifierade.

Hittills har forskarna inte vetat varifrån aporna kom, för på den tiden levde babianer inte i Egypten.

Skriftliga källor uppger att babianerna ursprungligen importerades från landet Punt, som låg åt sydost och var en av Egyptens viktigaste handelspartner.

”Med stor sannolikhet låg Punt i kustområdet i dagens Eritrea och Somalia” Nathaniel Dominy, primatolog och professor i antropologi.

Problemet är att forskarna inte har någon klar uppfattning om var Punt låg – åtminstone inte hittills.

Nathaniel Dominy, som är primatolog och professor i antropologi vid Dartmouth College i New Hampshire i USA, insåg att nyckeln till att hitta Punt var att spåra de mumifierade babianernas härkomst.

Strontiumanalys ger svaret

Han utförde därför ett antal strontiumanalyser av nutida babianer i 77 olika områden sydost om Egypten. Resultaten jämförde han med analyser av sju mumifierade babianer från Egypten.

Alla områden har en karakteristisk strontiumsignatur (bestående av strontiumisotoper), som lagras i bland annat hår och tänder.

Dessa signaturer kan avslöja var en individ har befunnit sig vid en viss tidpunkt i livet.

Dominys analyser visade varifrån forntidsbabianerna kom – och därmed även var riket Punt låg.

”Med stor sannolikhet låg Punt i kustområdet i dagens Eritrea och Somalia”, konstaterar han i en uttalande till webbplatsen Live Science.