All världens pyramider

De flesta av oss förknippar pyramider med det gamla Egypten – och betraktar Cheopspyramiden som den största av dem alla. Men flera andra kulturer har också lämnat efter sig jättelika pyramider. Gemensamt för alla pyramider är att de varit kultplatser för det folk som med enorma ansträngningar upp­förde dem. I vissa kulturer fungerade de som mausoleer, och skulle säkra en avliden härskares minne och eviga liv. I andra kulturer tjänade pyramiderna som tempel där prästerna kunde komma närmare gudarna.

10 januari 2011 av Pelle Stampe

Kanske är du intresserad av...