4500 år gammal ramp kan kanske ha löst pyramidernas gåta

Upptäckten av ett sofistikerat rampsystem kan möjligen ge svaret på hur de gamla egyptierna byggde sina mäktiga pyramider.

Rampsystem har hittats vid ett stenbrott, men systemet kan även ha använts vid konstruktionen av pyramiderna

Ett av historiens äldsta mysterier – hur de gamla egyptierna kunde bygga enorma pyramider – har sannolikt kommit ett steg närmare en lösning. Franska och brittiska forskare som var i färd med att studera inskriptioner i ruinerna av det egyptiska stenbrottet Hatnub har av en slump upptäckt resterna av en ramp för transport av stenblock.

Med hjälp av inskriptionerna har forskarna daterat rampen till mellan 2000 och 2500 före Kristus. Det betyder att den är samtida med konstruktionen av de tre stora pyramiderna vid Giza.

Ramp har föreslagits länge

Teorin om att en ramp användes för att transportera upp de flera ton tunga stenblocken på pyramiden är inte ny. Upptäckten i stenbrottet är emellertid det första fysiska beviset för deras existens, eftersom ramper som användes vid konstruktionen av pyramiderna sannolikt har avlägsnats efter att de använts.

Konstruktionen inkluderade trappsteg och pålar, så att arbetarna kunde dra och hissa upp stenblocken.

Stenblock kunde flyttas snabbt

Systemet effektiviserade arbetet och innebar att stenblocken kunde släpas uppåt i en tjugo graders lutning. Tidigare har forskarna ansett att ramperna kunnat vara högst tio grader branta.

”Den teknik vi har upptäckt kan ha gjort det möjligt för flera personer att utnyttja sina krafter på en gång, och det betyder att de kan ha använt mer kraft och flyttat stenblocken snabbare”, säger egyptologen Roland Enmarch, en av ledarna för projektet i Hatnub-stenbrottet.

Därmed kan bland annat Cheopspyramiden också ha byggts betydligt snabbare än man har antagit.