Varför heter det "Den förbjudna staden"?

Var kejsarpalatset i Beijing verkligen förbjudet för alla?

"Den förbjudna staden" hade ursprungligen 999 byggnader med 9999 rum – talet nio är enligt kinesisk numerologi det mest fulländade.

Den kinesiske kejsarens palatskomplex i Beijing fick namnet "Den förbjudna staden", eftersom vanliga människor inte fick komma in. Endast kejsarens ämbetsmän, tjänare och vakter samt adliga med tillstånd fick se staden.

"Den förbjudna staden" byggdes åren 1406–20 på order av kejsar Zhu Di, som flyttade Kinas huvudstad från Nanjing till Beijing. Kejsarstadens dimensioner skulle matcha Kinas syn på sig självt som världens centrum. Det enorma palatskomplexet kom därför att omfatta 999 byggnader med sammanlagt 9999 rum.

"Den förbjudna staden"n hann vara residens för 24 kejsare, tills dess att Kinas siste kejsare Pu Yi fördrevs år 1924.