Kejsaren fick en armé av terrakottasoldater med sig i graven.

Kejsare kopierade monument

Qin Shi Huangdi, Kinas förste kejsare känd för sin jättelika terrakottaarmé, använde sig av utländska experter, när han lät bygga sitt enorma gravmonument omkring år 200 f Kr.

Enligt Duan Qingbo, som leder utgrävningarna av kejsarens gravkomplex, är gravmonumentets trappform kopierad från ett berömt mausoleum i Halikarnassos i nuvarande Turkiet. Kejsaren har till och med kopierat den vagn med fyra hästar som stod högst upp på mausoleet.

Historiker har hittills menat att Kina fick kontakt med västvärlden först under århundradet just före Kristi födelse, men nu tyder mycket på att Kinas förste kejsare också var rikets förste kosmopolit.

Kanske är du intresserad av...