Bridgeman & akg images

6 orsaker till att Kina blev en stormakt

Inget annat rike kunde mäta sig med det snabbt expanderande Kina. Först var regionen indelad i flera småstater, som inte sällan stred mot varandra. Men år 221 f.Kr. förenades länderna i ett samlat rike under en kejsare, och det blev en vändpunkt för landet.

##

  1. Köpmännen gav sig tidigt ut på långresor

Kineserna bedrev mycket handel över haven. Landets utsända kom till Indien, Mellanöstern och Europa, där de gjorde affärer och skaffade sig tekniska kunskaper som de vidareutvecklade hemma. Redan år 200 f.Kr. uppfann de kompassen, men den började inte användas för navigering förrän år 1040.

Kineserna uppfann kompassen år 200 f.Kr.

© everyhistory.org

##

  1. Kineserna var skickliga jordbrukare

Liksom många andra stora forntida civilisationer utnyttjade kineserna sina floder. Längs Huang He och Yangtze fanns stora bördiga områden där de drev ett produktivt jordbruk. Redan omkring år 7000 f.Kr. kunde kineserna bruka jorden och de lärde sig också att tämja djur som kunde användas i jordbruket. Bönderna var så effektiva att det fanns mat åt betydligt fler människor än de som levde i regionen.

##

  1. Krig gjorde imperiet överlägset

Ständiga krig mellan de asiatiska småstaterna gynnade utvecklingen av nya vapen och militära strategier. Till exempel använde kineserna hästar i strid och blev först med att uppfinna armborstet omkring 500 f.Kr. – européerna hade inga armborst förrän cirka år

399 f.Kr. Tack vare tekniken kunde kejsaren erövra grannstaterna.

Hästar användes tidigt i de kinesiska arméerna.

© Chanping Museum

##

  1. God kommunikation med skriftspråk

Omkring år 1300 f.Kr. hade kineserna utvecklat ett skriftsystem som innebar att de kunde skicka meddelanden över långa avstånd. Skriftens betydelse ökade ytterligare sedan pappret uppfunnits cirka år 105 e.Kr.

##

  1. Silket gav Kina enorma intäkter

Omkring år 3300 f.Kr. hittade kineserna ett sätt att omvandla trådar från silkesfjärilens larver till tyg. Metoden var ytterst hemlig och snart fick köpmän från övriga Asien, Nordamerika och Europa upp ögonen för det vackra och starka tyget. För att möta efterfrågan upp­rättades karavan­leder för rikets köpmän från cirka år 200 f.Kr. De stora intäkterna från sidenexporten ökade Kinas välstånd och finansierade bland annat rikets väldiga armé.

##

  1. Kineserna var specialister på flera områden

Befolkningen ökade snabbt i det bördigaKina, och det förde med sig att jordbrukarna tvingades söka sig till nya yrken för att kunna livnära sig. Riket hade tidigt en mängd specialiserade yrken, till exempel smeder, skrivare och läkare, som alla drevs av en stark vilja att experimentera och hitta nya metoder. Omkring år 600 f.Kr. uppfann de bl.a. hackan, som inte återuppfanns i Europa förrän på 1730-talet. Kineserna blev även först med kemisk krigföring som gick ut på att de använde blåsbälgar för att

blåsa giftig rök mot sina fiender.

Alla lediga händer sattes i arbete i det forntida Kina.

© Bridgeman