De finner vägen till vilda västern

Den västra halvan av Nordamerika är helt outforskad. Pionjärerna Lewis och Clark trotsar myter och sägner om människoätande indianer, gigantiska björnar och mördande kyla i de höga bergen och beger sig av västerut. Presidenten har givit dem order att hitta vägen till Stilla havet. Det unga USA ska bli stort och mäktigt.

Books:
Ambrose, Steven: Undaunted Courage: Meriwether Lewis, Thomas Jefferson and the Opening of the American West, Simon & Schuster Inc, 1997 l Bakeless, J.: The Journals of Lewis and Clark, Signet Books, 2002

Websites:
www.lewis-clark.org