Arkeologer fann Stonehenges lillasyster

Inte långt från Stonehenge i England har arkeologer grävt ut resterna av en mindre stenkrets. Fyndet kan leda till att teorierna om Stonehenge måste omprövas.

Brittiska arkeologer har funnit resterna av en mind­re stencirkel nära den berömda anläggningen Stonehenge. Fyndet indikerar att monumentet var en del av ett större begravningskomplex.
Den nya cirkeln ligger intill Avonflodens bräddar och har döpts till Bluehenge efter ­färgen på de stora stenarna. Cirkeln var ursprungligen 10 meter i diameter och placerades förmodligen ut omkring år 2900 f.Kr., ungefär samtidigt som Stonehenge.
Bluehenge ligger längs den processionsväg som leder till Stonehenge. Det har fått flera forskare att hävda att båda monumenten har tillhört ett gigantiskt begravningskomplex, som även omfattar en trädcirkel och floden Avon. Enligt arkeologen Michael Pearson, som leder utgrävningen, uppfattade tidens människor Avon som en rituell gräns mellan de levande och de dödas rike. De döda seglades nedför floden och kan ha bränts vid Bluehenge innan de begravdes vid själva Stonehenge. ”Alla gamla teorier, som inte förklarar flodens betydelse för Stonehenge, måste nu omprövas”, säger arkeolog Julian Thomas som också deltar i utgrävningarna.