Amerikas kamp för frihet

Under 1750-talet utkämpade kolonialmakten Storbritannien flera krig i Nordamerika mot såväl indianerna som Frankrike. För att ha råd med de stora utgifterna krävde britterna en extra­skatt av de nordamerikanska kolonisatörerna.

Skatterna utlöste en våg av protester som år 1775 ut­vecklades till ett väpnat uppror. De följande sex åren utkämpade kolonisatörerna ett frihetskrig mot världens starkaste militärmakt innan de vann sin självständighet. Sedan dess har upprorsmännens ideal om frihet, jämlikhet och demokrati präglat västvärlden.