7 orsaker till att Mesopotamien blev civilisationens vagga

I Mesopotamien byggdes historiens första storstäder, nedtecknades den första­ skriften, och författades de första lagtexterna. Sumerernas landvinningar berodde inte på att de var visionärer – för att stå emot sina fiende tvingades de ta nya vägar.