Världens civilisationer

VÄRLDENS HISTORIA skriver om alla civilisationer. Låt dig uppslukas av våra stora artiklar om antikens kulturer som romarriket och det gamla Grekland. Vi berättar även om det gamla Egypten och det gamla Kina. Samt om aktuella arkeologiska fynd från alla möjliga kulturer och civilisationer.

Dessutom berättar vi om sumererna, fenicierna, etruskerna och andra kort- eller långlivade civilisationer. Du hittar även historier om vikingarna och kelterna samt om Nord- och Sydamerikas civilisationer som aztekerna, inka och maya.