Under kniven

Fyra män banade väg för den moderna kirurgin

10 januari 2011 av Hans Henrik Fafner

Books:
Læs mere
● Richard Hollingham: Blood and Guts: A History of Surgery, BBC Books, 2008
● Stephanie J. Snow: Blessed Days of Anaesthesia, Oxford University Press, 2009

Websites:
● www.youtube.com/watch?v=rEN7cskkp6I

Kanske är du intresserad av...