Charles Darwin: Den brittiske vetenskapsmannen gav ut boken "Om arternas uppkomst" år 1859. Den blev en sensation i vetenskapliga kretsar. Alfred Russel Wallace: Naturforskaren reste jorden runt i många år och samlade in material till sin egen evolutionsteori.

Historiker friar Darwin från misstankar om plagiat

I fyra decennier har Darwin anklagats för att ha stulit sin banbrytande evolutionsteori från en kollega. Två forskare har undersökt saken och friar Darwin från alla misstankar.

Naturforskaren Charles Darwin har efter många år rentvåtts från anklagelsen om att ha stulit stora delar av sin banbrytande evolutionsteori.

Upprinnelsen är ett brev som Darwin skall ha tagit emot av kollegan Alfred Russel Wallace år 1858. Även Wallace, som bodde i Indonesien, arbetade på en utvecklingsteori, och det brev som Darwin skulle vidarebefordra till en vän till Wallace, innehöll en rapport med Wallaces senaste idéer. Enligt anklagelsen skall Darwin ha kopierat innehållet och for­mulerat sin egen evolutionsteori.

Anklagelsen framfördes år 1972, efter att en forskare hittat ett brev som enligt Wallace hade skickats samtidigt med brevet till Darwin. Poststämpeln visade att detta brev hade nått London två veckor tidigare än Darwin påstod sig ha fått sitt brev. Forskaren ifrågasatte hur det ena brevet kunde anlända två veckor senare, när båda hade skickats samtidigt – och drog slutsatsen att Darwin ljög.

Nu har två historiker från Singapore rekonstruerat det ödesdigra brevets väg till England. Med hjälp av gamla tidningar och arkiv har forskarna bl a kartlagt alla europeiska handelsfartygs ankomster och avseglingar från Indonesien. Slutsatsen är att Darwinbrevet skickades en månad senare än Wallaces andra brev – och att Darwin därför inte ljög.

Kanske är du intresserad av...