Forskare kan nu tyda förkolnade Herculaneum-rullar

Tack vare en avancerad röntgenapparat kan fysiker börja uttyda de berömda Herculaneum-rullarnas hemligheter.

16 april 2015

Herculaneum-rullar kan inte läsas med blotta ögat

För första gången någonsin har en grupp forskare lyckats utläsa bokstäver och ord i två antika skriftrullar från den berömda Papyrusvillan i ­Herculaneum, som drabbades av vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. Rullarna förstördes av de glödheta gaserna, och är nu extremt sköra och omöjliga att läsa med blotta ögat.

Napoleon fick Herculaneum-rullar i gåva

De två rullar som forskarna arbetar med skänktes som gåva till Napoleon Bonaparte år 1802, och finns därför i Frankrike. Man hade försökt rulla ut det ena dokumentet på 1700-talet men det smulades sönder och blev till en mängd bitar som inte heller kan läsas.

Forskargruppens chef, Vito Mocella, berättar om projektet: ”Efter vårt första försök kan vi bara tyda enskilda bokstäver och ord, men vi arbetar på att förfina röntgentekniken. Vårt mål är att så småningom kunna avkoda en hel papyrusrulle på ett par timmar.”

3D-program återskapar rullarnas lager.
3D-program återskapar rullarnas lager. Forskarna har löst den första ut­maningen: att se in i skriftrullarna utan att öppna dem. Men rullarna är så förstörda att till och med bokstavsföljden är svår att utläsa. En avancerad röntgenkamera ­genomlyser rullarna och registrerar den mikroskopiska höjdskillnaden mellan papyrus och bläck. Foto: Vis Center/Univ. of Kentucky, Vito Mocella & cnrs-irht upr 841/esrf/cnr-imm unité de Naples
 Program skapar 3D-effekt.
Program skapar 3D-effekt. Röntgenbilderna behandlas digitalt och omvandlas till 3D-bilder, där rullarnas lager framträder tydligare. Foto: Vis center/Univ. of Kentucky, Vito Mocella & cnrs-irht upr 841/esrf/cnr-imm unité de Naples
Specialister tar vid.
Specialister tar vid. Rullarna är så sammanpressade att bokstävernas ordningsföljd är svår att avgöra. Grekiskkunniga specialister arbetar med att dechiffrera texterna. Skanningen har avslöjat alla 24 bokstäverna i det grekiska alfabetet samt några få ord, som ”PIPTOIE” – skulle falla – och ”EI POI” – skulle säga. Foto: Vis Center/Univ. of Kentucky, Vito Mocella & cnrs-irht upr 841/esrf/cnr-imm unité de Naples

Kanske är du intresserad av...