Arkeologer har undersökt 258 skelett från två inka­gravplatser ...

Inkagrav avslöjar spansk brutalitet

Skeletten från två inkagravplatser i Peru avslöjar hur skoningslösa de spanska erövrarna var på 1500-talet.

För första gången någonsin har forskare hittat fysiska bevis för de spanska conquistadorernas blodiga framfart i Peru på 1500-talet. En grupp forskare från USA och Peru har undersökt 258 skelett från två inkagravplatser, inte långt från huvudstaden Lima.

”Skadorna på skeletten liknar inte någonting vi har sett tidigare. Många av dessa människor fick en brutal och fruktansvärd död”, säger Melissa Murphy, arkeolog vid University of Wyoming som har deltagit i undersökningen.

I flera fall har forskarna hittat skotthål i kraniet, medan andra kranier bokstavligen har krossats med olika handvapen, som klubbor och stridsgissel – tunga metallkulor med piggar som svingades i en kedja på en käpp. Enligt forskarna kan de sistnämnda vapenslagen ha använts av de indianstammar som allierade sig med spanjorerna. Andra skelett visar tydliga spår av att den döde stuckits ned eller slagits upprepade gånger med spetsiga vapen.

... där de avlidna brutalt har dödats med skott, hugg eller kraftiga slag.

”Vilka som än har dödat dessa människor måste de ha velat avskräcka dem som överlevde”, säger Steven Werke, arkeolog vid Vanderbilt University i Nashville, USA.

De båda gravplatserna grävdes ut redan 2007, men först nu har experterna hunnit undersöka alla de skelett man har hittat. Forskarna tror att åtminstone den ena av gravplatserna kan vara från 1536, då spanjorerna slog ned ett stort inkauppror i området.

Kanske är du intresserad av...