Hur många fångar skickades till Australien?

1 november 2009

I slutet av 1700-talet fick Australien många straffångar. Varför – och var kom de ifrån?

Under åren 1788 till 1868 skickades omkring 162.000 straffångar från Storbritannien till Australien. De transporterades på sammanlagt 806 skepp. Deportationerna sågs som ett barmhärtigt alternativ till dödsstraffet, och avsikten var till en början att enligt samtidens samhällsmoral fostra de krimi­nella­ till ett bättre liv.
Från början av 1800-talet var dock fångarnas viktigaste roll att stärka kolonin. Den australiensiske guvernören Philip (1788–92) uppfann ett system där fångarna oavsett brott sattes att jobba med något som överensstämde med deras yrke.
De fick bland annat bruka jorden och bygga vägar, broar, fördämningar och sjukhus. Australiens befolkning växte snabbt, från omkring 30.000 invånare år 1821 till ca 1 miljon vid 1800-talets mitt. Vid den tiden hade kolonin fått ­tillräckligt med arbetskraft, och britterna upphörde med fångtransporterna.
De flesta, cirka 70 procent av fångarna, var engelsmän eller walesare medan ca 24 procent var från Irland och Skottland. På de tidigaste transporterna var en fjärdedel av fångarna kvinnor men på senare skepp var de inte alls lika många.

Kanske är du intresserad av...