Sill gjorde Norden rik

Under medeltiden gick sillstimmen tätt i Öresund och fiskare längs Skånes kuster hade strålande tider. Driftiga tyska köpmän vädrade god affär och snart uppstod en välorganiserad sillmarknad som försåg hela Europa med sill. Det blev en exportsaga utan dess like i Skandinavien.

1 mars 2011 av Torsten Weper

Books:
Henning S. Eriksson: Skånemarkedet, Wormianum 1980
Middelalderens Danmark, Gads Forlag 1999
Poul Dedenroth-Schou: Kgl. majestæts tolder på Falsterbo, Zise, Toldhistorisk Tidsskrift (nr. 3) 1982

Websites:
www.oresundsfolk.dk

Kanske är du intresserad av...