Medeltidens karteller

På 1100-talet gick hantverkare och köpmän samman i gillen som tog hand om medlemmarna både i livet och i dödens stund. De tidiga fackföreningarna fick sådan makt att de bildade priskarteller, styrde handelsstäder och avsatte kungar.

3 januari 2011 av Pelle Stampe

Books:
● Gilder, lav og broderskaber i middelalderens Danmark, Lars Bisgaard og Leif Søndergaard (red.), Syddansk Universitetsforlag, 2002. ● Guilds, Innovation and the European Economy, redigeret af S.R. Epstein og Maarten Prak, Cambridge, 2008

Websites:
● www.middelalderinfo.dk

Kanske är du intresserad av...