Mannen bakom märkesvaran

Ibland händer det att en man – eller en kvinna – får en sådan lysande snilleblixt att deras produkt blir en del av allas vardag. Dessa personers goda idéer har skapat grunden för industriimperier som i dag tillhör några av världens största. Gemensamt för dem alla är att de startade som små enmansföretag.

1 mars 2010 av Pelle Stampe

Kanske är du intresserad av...