Grekiska vaser var exportsuccé

Forskare har räknat ut att Athens vasmålare producerade drygt 50000 figurdekorerade kärl om året. Många av kärlen exporterades till utlandet.

21 maj 2012 av Nora Margherita Petersen

Många grekiska stadsstater hade keramiktillverkning, däribland Korinth som länge var ett av Greklands viktigaste keramikcentra. Men inte ens Korinth kunde mäta sig med Athen när det gällde kvalitet, nytänkande och masstillverkning av kärl.

Från omkring år 620 till 300 f Kr var Athen Medelhavs­områdets överlägset största tillverkare av dekorerade lerkärl, som exporterades vitt och brett. Man har hittat athenska vaser så långt borta som i Spanien, Egypten och på Krimhalvön.

Världens museer har i dag uppskatt­ningsvis cirka 65000 athenska kärl i sina samlingar. Forskarna räknar med att det motsvarar ungefär en procent av den totala produktionen. Under Athens mest produktiva period tillverkades det alltså årligen mer än 50000 figurdekorerade krukor och vaser. Det innebär att miljon­tals vackert målade kärl och krukor har gått förlorade under årens lopp. Därtill kommer de enklare, odekorerade kärlen som tillverkades i ännu större antal.

Vaser: En jätteindustri

De allra flesta av de athenska kruk­makarverkstäderna låg i kvarteret Kerameikos som fått sitt namn efter områdets industri. Ordet för krukmakare var kerameus­ – det lever kvar än i dag i ordet keramik. Forskarna har räknat ut att det konstant måste ha funnits omkring hundra målare och cirka 500 anställda i Athens många krukmakarverkstäder.

Både krukmakaren och dekoratören signerade ibland sina alster. Namnen visar att några av krukmakarna inte kom från Athen. Några var slavar, andra var metoiker – immigranter med begränsade rättigheter i det athenska samhället.

Konstnären Lydos betecknade t ex sig själv som slav, och namnet ger en vink om hans ursprung: Lydien i nuvarande Turkiet. Men de främsta krukmakarna och målarna var i de flesta fall athenare.

Läs mer: En fin bit

Världens Historia nr 8/2012 innehöll en stor artikel om arkeologernas jakt på historisk kunskap i krukskärvor. Du kan ladda ned hela artikeln genom att använda knappen härnedan.

För att ladda ned artikeln måste du vara registrerad användare på webbplatsen. Det är gratis att skapa en profil, och det tar bara ett ögonblick. Klicka här för att skapa en profil.

Kanske är du intresserad av...