Arabiska slavhandlare tömde Afrika

Under flera hundra år bedrev araber slavhandel längs Afrikas östra kust. Jakten på snabba pengar kostade miljoner människor livet och tömde hela länder. Men om slavarna bara överlevde den första svåra tiden kunde de uppnå höga positioner i det arabiska samhället.

Books:
Læs mere
● Ronald Segal: Islam’s Black Slaves – The Other Black
Diaspora, Farrar, Straus and Giroux, 2001 ● Bernard Lewis: Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry, Oxford University Press, 1994

Kanske är du intresserad av...