Romaren Lucretius var före sin tid och intresserade sig bl.a. för atomer.

Romersk diktare inspirerade Einstein, Shakespeare och Darwin

Diktaren Lukrets levde i Rom i ca 100-55 f.Kr. I sina dikter beskrev han värld av atomer, där gudarna inte hade något att säga till om, och hans nästan profetiska verk skulle komma att inspirera senare tänkare som Darwin, Shakespeare och Einstein.

Romare tänkte på atomer 2000 år före Einstein

Einstein, Shakespeare och Darwin har en sak gemensamt – de har alla inspirerats av diktaren Lucretius. Den romerske diktaren levde ca. 50 år före Kristus och beskrev en värld av atomer, som gudarna inte hade något inflytande på. Hans tankar var så kätterska och farliga att den katolska kyrkan gömde undan dem i tusen år.

Einstein skrev förordet till Lucretius dikt

När Lucretius verk slutligen dök upp igen år 1417, väckte de en nyfikenhet som inspirerade filosofer, vetenskapsmän och författare i många hundra år. Några av Lucretius beundrare är:


  • Albert Einstein, som gärna läste "De rerum natura" och skrev förordet till en tysk översättning.

  • William Shakespeare, som citerade Lucretius i flera av sina teaterstycken.


  • Charles Darwin, som inspirerades av Lucretius ord om att naturen är ett konstant experiment och sedan skrev sitt banbrytande verk "Om arternas uppkomst".

  • Thomas Jefferson, som citerade Lucretius ord om strävan efter lycka i den amerikanska självständighetsförklaringen.


Bokjägare bevarade Lucretius tankar åt Einstein och Darwin

Lucretius bok "De rerum natura" räddades åt eftervärlden tack vare den modige bokjägaren Poggio Bracciolini, som på 1400-talet fann boken i ett klosterbibliotek i Tyskland.

Ladda ned hela artikeln från Historia 05/2014 och läs om Poggios jakt på Europas glömda böcker.

NB! Du måste ha en profil på Världens Historia för att kunna ladda ned artikeln. Det är gratis att skapa en och tar bara ett ögonblick. När du klickar på ladda ned-knappen får du möjlighet att skapa en profil.

Kanske är du intresserad av...