Quiz: 6 vassa om Napoleon

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vilken titel tilläts Napoleon bära, när han 1814 första gången skickades i exil på ön Elba?

År 1810 belönade Napoleon kocken Nicolas Appert med 12000 francs för en uppfinning, som skulle visa sig värdefull för soldater på fälttåg. Vad var det för en uppfinning?

Vad var orsaken till att Napoleon 1806 beställde uppförandet av Triumfbågen i Paris?

Napoleon satte sitt avtryck i rättshistorien genom införandet av Code Napoléon den 21 mars 1804. Vad innebar den?

Vilken teknisk nyskapelse använde Napoleon för att skaffa sig taktiska fördelar på slagfältet?

Napoleon gav upp tanken på ett imperium i Nordamerika och sålde 1803 Louisianaterritoriet till USA. Varför?

Kanske är du intresserad av...