Enligt argentinarna har de ärvt Spaniens rätt till Falklandsöarna.

Har Argentina rättigheter till Falklandsöarna?

Varför anser argentinarna att Falklandsöarna är deras?

Argentina frigjorde sig från Spanien år 1816, och rege­ringen ansåg sig vara arvtagare till ett gammalt spanskt anspråk på öarna. Malvinerna, som Falklandsöarna kallas på spanska, hade inga fasta invånare, när kolonisatörer från Argentina kom 1828.

Regeringen i London såg annorlunda på de juridiska förhållandena. Engelska sjöfarare hade redan på 1600-talet gjort anspråk på öarna, som fått namn efter en lord av Falkland. En liten grupp britter hade till och med levt där fram till 1770-talet.

Brittiska fartyg skickades för att ”återerövra” Falklands­öarna. Argentina protesterade men gjorde inget motstånd, och de flesta kolonisatörer var lättade över att få lämna de öde, vindpinade öarna. I stället upprättades en brittisk militärbas där, och på 1840-talet började människor från Storbritannien att flytta dit. Argentina invaderade Falk­lands­öarna år 1982, men drevs bort igen av britterna.

Kanske är du intresserad av...