Interaktivt: Auschwitz-Birkenau

På hösten 1941 skickades tusentals ryska krigsfångar till Auschwitz. De skulle bygga ut lägret för att öka kapaciteten.

Auschwitz blev för litet

År 1941 hade lägret i Auschwitz blivit för litet för det ständigt ökande antalet fångar. Därför tvingades ny­anlända krigsfångar dränera och plana ut ett vattensjukt område två kilometer därifrån och börja bygga Auschwitz II, som fick namnet Birkenau.

Med sina fyra gaskammare och tillhörande krematorier blev lägret centrum för judeutrotningarna i Auschwitz. Först gick tågspåren inte ända in i Birkenau utan stannade utanför lägrets karaktäristiska huvudingång. När boskapsvagnarna med judar anlände började sorteringen omedelbart.

Fångarnas alla ägodelar konfiskerades och transporterades till lägrets lagerbyggnader. Därefter skickades arbetsdugliga fångar till det så kallade karantänområdet, där de skulle brytas ned fysiskt och psykiskt för att inte göra uppror. Senare hamnade de i mans- respektive kvinnobarackerna. Barn, gamla och icke arbetsföra skickades direkt till gaskamrarna, som låg avskilda från resten av lägret.

Så såg Auschwitz ut

Birkenau byggdes ständigt ut, ända tills 1944 då Röda armén närmade sig. Få en överblick över lägret - se den interaktiva teckningen av Auschwitz-Birkenau

Teckning: Claus Lunau

På en kal sankmark utanför huvudlägret i Auschwitz byggde fångarna sitt eget förintelseläger.

Kanske är du intresserad av...