De största grekiska tänkarna

Antikens filosofer och vetenskapsmän var de första som försökte förklara världen med hjälp av sunt förnuft och logiska slutsatser. Från Thales till Arkimedes förkastade de samtidens religiösa dogmer och skakade på huvudet åt alla lösningar som inte var rationella. Deras banbrytande tankar om logik, moral, fysik och matematik lade grunden till all vetenskaplig forskning, den moderna västerländska kulturen och våra dagars demokrati.

1 november 2009 av Pelle Stampe

Kanske är du intresserad av...